Kooperativt lärande

Genom att samarbeta och / eller utmana varandra så blir inlärningen både roligare och mer effektiv.

Vad är Kooperativt lärande?

Vi kan se "Kooperativt lärande" som ett sätt att ge elever möjligheten att arbeta tillsammans i grupp mot ett gemensamt mål. Syftet är att lära sig både innehåll och samarbetsförmåga, genom att t.ex. diskutera, klura, fundera och argumentera med och mot varandra i gruppen. Förutom att lära sig innehållet i själva övningen så ger det en möjlighet att jobba med kommunikation, konflikthantering, ledarskap och beslutsfattande - Samtidigt som hela upplägget stärker elevernas engagemang för gruppens mål och andra gruppmedlemmar.

Nytt övningsläge - Gloskampen

Gloskampen fungerar ungefär som en digital tävling, där Glosboken ställer frågor som eleverna sedan ska besvara. Allt innehåll är baserat på befintliga övningar, så inga extra förberedelser behövs från lärarens sida.

Det finns olika övningslägen som har olika syften. Dels finns det ett klassiskt tävlingsläge där eleverna tävlar individuellt mot varandra. Det kan t.ex. användas för att testa kunskapsnivån före och efter en lektion, som ett alternativ till läxförhör eller helt enkelt för att det är roligt.

Med ett klick kan läraren aktivera gruppläget, vilket innebär att eleverna delas in i grupper istället för att köra individuellt. Det är här vi verkligen fokuserar på kooperativ inlärning. Genom att aktivera olika inställningar, så kan läraren styra hur Gloskampen ska köras - Helt baserat på vad som passar bäst för just de elever som genomför aktiviteten.

För att få ut så mycket som möjligt av det kooperativa lärandet så kan eleverna sätta sig i de grupper som de blir tilldelade. Eleverna får sedan upp frågor på sina skärmar, som ska besvaras av gruppen tillsammans. Det här kräver att gruppen diskuterar och argumenterar med varandra, för att gemensamt välja ut rätt svar på de frågor som ställs.