Fungerar med alla läromedel

Glosboken är helt frikopplat från andra läromedel, vilket gör att verktyget går bra att använda oavsett vilka läromedel som används i skolan.

Så fungerar det

Så fungerar det

Du har full kontroll

Tack vare att du själv kan skapa dina egna övningar så väljer du också själv vad de ska innehålla. Det innebär att du kan skapa övningar med precis de frågor som passar för just dig / din klass.

Det bästa av det bästa

Eftersom Glosboken inte är baserat på ett specifikt läromedel så går det utmärkt att blanda innehåll från flera olika läromedel i samma övningar. På så sätt kan man verkligen specialanpassa övningarna så att de följer läroplanen ännu bättre än vad ett enskilt läromedel gör.