Självrättande och individanpassade läxförhör

Spara både tid och miljö med självrättande läxförhör. Eleverna gör läxförhören digitalt och förhören rättas automatiskt, med möjlighet för läraren att bedöma felaktiga svar. Förhören kan individanpassas utifrån elevens behov och förutsättningar. Läraren får statistik på elev- och klassresultat och kan se vilka frågor som var svårast respektive lättast. Olika tekniker under läxörhören registrerar misstänkt fusk.

Priser och funktioner

Spara tid

Du skapar enkelt ett läxförhör utifrån de övningar du redan arbetar med. Tack vare självrättningen kan du lägga mindre tid på rättning och mer tid på dina elever.

Full kontroll

Elevernas rätta svar rättas automatiskt, men felaktiga svar bedöms av dig som lärare. Du behåller kontrollen över bedömningen i din klass. Ett antal olika tekniker används för att registrera misstänkt fusk. Vid en avvikande händelse blir du direkt notifierad.

För alla elever

Du kan enkelt anpassa läxförhöret utifrån dina elevers behov och svårigheter. Låt en elev använda flervalsalternativ, en annan tillgång till talsyntes och en tredje bildstöd.

Ett förhör kan innehålla allt ifrån enkla översättningar, bildfrågor och flervalsalternativ till lucktexter och verbfrågor. Alla typer av frågor du skapar på Glosboken.se kan du förhöra dina elever på.

Samlad uppföljning

Följ upp resultatet av förhöret på individ- och klassnivå. Du får enkelt en översikt över vilka frågor som var lättast respektive svårast på förhöret.

Eleverna får direkt ett preliminärt resultat och när du har rättat klart förhöret kan du enkelt dela det slutgiltiga resultatet med dina elever. Resultaten sparas för alltid.