Lär dig på ditt sätt!

Glosboken är ett digitalt verktyg som hjälper dig att plugga, oavsett ämne, på ett roligt, effektivt och individuellt sätt.

Glosboken är ett av de digitala verktygen som verkligen har hjälpt mina elever

"Jag använder mig av många digitala verktyg och digitala läromedel inom undervisningen. Glosboken är ett av de digitala verktygen som verkligen har hjälpt mina elever att lära sig engelska. Jag använder Glosboken för att den underlättar för eleverna att träna på glosorna, lära sig fraser, det finns bildstöd och talsyntes/talfunktion så att eleven kan lyssna på uttalet, samt skrivandet. Det är en digital teknik som ökar motivationen och lärandet, ökar delaktigheten och självständigheten. Jag lägger in skrivuppgifter och glosor från läroboken i Glosboken så eleven kan träna där. Det går att ordna olika mappar för olika elever, ordna tester och prov. Eleverna kan träna på glosorna så ofta som möjligt."
- Frida Salimi, Danderyds kommun

En plattform för alla

Tillsammans med lärare, specialpedagoger och elever har vi tagit fram en av Sveriges största och mest kompletta tjänster inom området språkträning. 2016 tilldelades Glosboken utmärkelsen Innovation och design för alla för de tillgänglighetsanpassningar som finns inbyggda i systemet. Glosboken är byggd med teknik och ett tänk som ska underlätta för alla elever. Glosboken.se har bl.a. inbyggda stödfunktioner för elever med t.ex. dyslexi och/eller koncentrationssvårigheter.

Alla kan!

Perfekt att kunna ställa in knappläge till dem med t.ex. dyslexi direkt i förhöret. Jag har en tjej i klassen med ADD och stora svårigheter med stavning som var sprudlande glad då hon var bland de bästa på förhöret och fick tävla utan sitt handikapp.

- Daniel Weiland, lärare på Skapaskolan i Huddinge

Med Glosboken spikar min son numera nästan alla sina glosförhör. Perfekt att han dessutom kan höra hur glosorna uttalas, vilket är ovärderligt när vi föräldrar inte alltid kan hjälpa till (han läser spanska).

- Anders Berg, pappa till Filip

Glosboken finns för webben, iOS och Android!

Ladda ned appen eller logga in direkt på google.glosboken.se.