Priser och funktioner

Med Glosboken.se blir du mer självständig i din språkinlärning. Du lär dig korrekt uttal och du kan förhöra dig själv i både uttal och skrift. Övningarna har du alltid med dig i alla enheter som app, läsplatta och dator. Du kan enkelt träna när du får en stund över. Alla lär sig på olika sätt. På Glosboken ställer du in hur just du vill träna och lära dig ett nytt språk.

Alla lär sig på olika sätt. På Glosboken kan du välja hur just du vill öva.

Kontakta oss

1 användare

468 kronor / år

Skapa egna övningar

Flera olika övningslägen

Samarbeta med andra

Inga annonser

Bildstöd i övningar

Bildstöd i övningar

Förhörsläge

Detaljerad statistik

Tillgång till talsyntes 1

Daglig backup 2

Utökade kurs-funktioner 3

Skapa konto

Grupplicens

275 kronor / elev och år

Minimum 5 elever

Allt som ingår för 1 användare

Prioriterad support

Tillgång till talsyntes 1

Daglig backup 2

Utökade kurs-funktioner 3

Självrättande läxförhör 4

Individanpassade läxförhör 5

Kontakta oss

Skollicens

Från 2 640 kronor år

Allt som ingår för 1 användare

Licens för alla elever och lärare i skolan

Prioriterad support 1

Tillgång till talsyntes 2

Daglig backup 3

Utökade kurs-funktioner 4

Självrättande läxförhör 5

Kontakta oss

Funktioner i Glosboken

  1. Tillgängliga språk för talsyntes: Svenska, Engelska (brittisk + amerikansk), Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Finska, Norska, Danska, Holländska (NL), Holländska/Flamländska (BE), Portugisiska, Polska.

  2. Daglig backup på alla kurser och övningar så att vi kan återställa dem om någon råkar ta bort 'för mycket' på sin användare.

  3. Bl.a. möjlighet att lägga till flera administratörer för sina kurser. På så sätt kan flera vänner turas om att lägga in veckans glosor i en gemensam kurs.

  4. Läraren skapar enkelt läxförhör från tidigare läxor. Alla rättsvar rättas automatiskt, felsvaren kan läraren poängsätta under förhörets gång. Alla resultat sammanställs och resultatet skickas med ett klick till alla deltagare. Alla resultat sparas.

  5. Ger alla elever chansen att visa sina kunskaper. Läraren kan på mindre än 3 minuter skapa ett individanpassat läxförhör för en hel klass. Även elever med t ex dyslexi eller koncentrationssvårigheter kan känna att de lyckas bra på förhöret om de tränat bra.

Enskild användare

Glosboken för 1 användare kostar endast 39 kr/mån inklusive moms.

Logga in på ditt Glosboken-konto och gå till Kontouppgifter för att starta en prenumeration.

» Skapa konto

Skollicens

Med en skollicens får elever och lärare på skolan tillgång till Glosbokens alla funktioner. Glosboken är självklart helt reklamfritt, utan annonser som stör eller försäljning av e-postadresser. Teknik som underlättar det administrativa arbetet för läraren. Alla elever kan använda samma verktyg, tack vare inbyggda individanpassningar.

Skollicens Liten

För skolor med 200 eller färre elever.

2 640 kr/år ex. moms.

» Begär offert

Skollicens mellan

För skolor med mellan 200 och 500 elever.

4 510 kr/år ex. moms.

» Begär offert

Skollicens Stor

För skolor med fler än 500 elever.

6 380 kr/år ex. moms.

» Begär offert