Integritetspolicy

Senast uppdaterad 18 augusti 2021.

Ditt besök på denna webbplats samt applikationer som drivs av Glosboken AB står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy.

1. Om Glosboken AB, våra webbplatser och denna Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Glosboken AB, org.nr 556788-4258, Bredgatan 2, 222 21 Lund (nedan kallat ”Glosboken” eller ”vi”). Glosboken erbjuder olika tjänster, bland annat abonnemang på tjänsten Glosboken.se som används av elever och lärare för bland annat språkstudier. Glosboken är personuppgiftsansvarig när du handlar något via vår hemsida och i förekommande fall personuppgiftsbiträde när skolans huvudman tecknar ett avtal med oss och förser oss med uppgifter för att skolans personal och elever ska kunna använda våra tjänster. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer de gällande lagar och regler som finns för att skydda din personliga integritet. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

Vi kan erbjuda dig möjlighet att ansluta till våra webbplatser eller att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

2. Samtycke

Genom att du registrerar dig på vår webbsida, fortsätter att använda våra tjänster eller besöka våra webbplatser godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du accepterar villkoren. Högst upp på denna sida finner du när villkoren senast uppdaterades.

3. Glosboken och cookies

En cookie är en fil som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Cookien sparas i det kommunikationsmedel (exempelvis smart phone, läsplatta eller dator) som du använder dig av för att webbplatsen skall kunna känna igen dig nästa gång du besöker denna.

3.1. Cookies på Glosboken.se

Glosboken använder sig både av egna cookies (även kallade förstahandscookies) och i vissa fall av s.k. tredjepartscookies. Glosbokens egna cookies behövs för att kunna hålla reda på om du är inloggad, dina inställningar, tillgång till övningar, m.m. De tredjepartscookies som som används är t.ex. Google Analytics, som används för att kunna se statistik över vilka övningstyper som fungerar bäst, är mest populära osv.

3.2. Att acceptera användandet av cookies

Genom att din webbläsare / smartphone / läsplatta / annat kommunikationsmedel som du använder dig av är inställt på att tillåta cookies så samtycker du samtidigt till att ta emot cookies från vår webbplats. Du kan självklart ställa in din webbläsare till att neka cookies, men då kommer du tyvärr inte längre kunna använda stora delar av Glosboken. Dessa delar bygger på att du är inloggad – Vilket inte är möjligt om du inte tillåter cookies.

3.3. Du kan hindra cookies om du inte vill ha dem

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras. Glosboken kräver dock användandet av sessionscookies för att fungera. Om du stänger av cookies i inställningarna, kommer du inte att kunna logga in, göra några Glosförhör, lägga till nya glosor, redigera glosor, med mera. I inställningarna kan du därför stänga av allmän lagring av cookies, men ge särskild tillåtelse till Glosboken. På så sätt kan du fortsätta att använda Glosboken.se och lära dig dina glosor på ett smart, roligt och effektivt sätt!

4. Användaruppgifter

Registrering av ett användarkonto är obligatorisk för att kunna använda Glosboken. Detta är nödvändigt för att användaren ska kunna logga in och skapa, spara och använda sitt eget material (övningar, kurser, osv).

Utöver detta kan användaren komplettera med ytterligare användaruppgifter. Dessa kan omfatta, men begränsas inte till:

Dessa uppgifter är valfria att fylla i, och används för att användaren lättare ska kunna hittas av andra användare samt få en mer personlig känsla inne på Glosboken.

Användaren rekommenderas dessutom att ange vilken skola hen tillhör. Detta är valfritt, men krävs för att få tillgång till den eventuella skollicens som skolan har köpt.

Glosboken AB kommer inte att utan ditt samtycke sälja någon information som kan knytas direkt till dig som användare. Vid misstanke om kriminell verksamhet kan din personliga information komma att delges polis.

Tänk på att mycket av det du skriver på Glosboken (kursforum, gästböcker, övningar) kan bli tillgängligt att läsa för andra personer. Använd sunt förnuft och håll en god ton. Glosboken förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan att meddela det innan, ta bort eller ändra användaruppgifter som bryter mot reglerna.

Det är av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig. Glöm heller inte inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

5. Syfte med användning av personuppgifter

Syftet med insamling och användning av personuppgifter är att ge tillgång till de tjänster som användaren har rätt att använda, samt att koppla rätt innehåll på Glosboken till rätt användare.

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

6. Kontroll över din personliga information

Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig och hur dessa används. Om du finns registrerad i våra system eftersom din skola har ett avtal med oss ska du vända dig till skolans huvudman för att begära vilka uppgifter som finns hos oss. Finns du registrerad av andra skäl, t.ex. för att du köpt något via vår webbplats, eller har skapat ett eget konto kan du begära uppgifterna genom att använda kontaktformuläret eller skicka en skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till denna ansökan.

7. Avsluta konto och radera användning av personuppgifter

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Om du finns registrerad i våra system eftersom din skola har ett avtal med oss ska du vända dig till skolans huvudman för att återkalla ditt samtycke.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter enligt denna policy så kommer det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

8. Avslutande av medlemskap

Vid avslutande av ditt konto kommer alla dina personuppgifter som är sparade hos Glosboken att sättas som inaktiva. Alla de inlägg och övningar du skapat kommer att finnas kvar, men det kommer inte att finnas någon information knuten till din användare.

Du kan också välja att pausa ditt medlemskap (abonnemang) utan att ta bort ditt konto. Alla uppgifter ligger då kvar orörda, men kommer vara låsta tills du aktiverar ditt medlemskap (abonnemang) igen.

Glosboken AB förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, avsluta användarkonton.

9. Kontakta oss

Om du undrar över något gällande denna integritetspolicy eller något annat, tveka inte att Kontakta oss.