Varierade övningar

Alla lär sig på olika sätt. Någon kanske vill lyssna på frågorna till veckans läxa och gå igenom innehållet i lugn och ro. Någon annan kanske vill hoppa direkt in i övningsläget "Välj rätt svar" och klicka sig fram bland frågorna. Någon kanske vill använda bilder som stöd i pluggandet.

Varierade övningar

Från genomgång till stavningsträning

Alla övningar kan automatiskt genomföras på flera olika sätt. Ett effektivt sätt att plugga kan t.ex. vara att börja med att gå igenom alla frågor i lugn och ro, för att få en övergripande koll på innehållet. Därefter gå vidare med "Välj rätt svar", där det gäller att hitta rätt svar bland fyra alternativ till varje fråga. Slutligen kan man runda av med det lite mer avancerade läget "Skriv rätt svar" för att kombinera svaren på frågorna med rättstavning.

Genom att använda Glosboken så går det automatiskt att köra alla övningar i flera olika övningslägen.