Licensavtal för slutanvändare

Tillsammans med lärare, specialpedagoger och elever har vi tagit fram en av Sveriges största och mest kompletta tjänster inom området språkträning. 2016 tilldelades Glosboken utmärkelsen Innovation och design för alla för de tillgänglighetsanpassningar som finns inbyggda i systemet. Glosboken är byggd med teknik och ett tänk som ska underlätta för alla elever. Glosboken.se har bl.a. inbyggda stödfunktioner för elever med t.ex. dyslexi och/eller koncentrationssvårigheter. ALLA KAN!

1. Allmänna regler

Det är ej tillåtet för användare att, utan vårt godkännande, sprida kommersiella eller politiska budskap på Glosboken.se. Det är enligt lag förbjudet att skicka reklam via e-post till en fysisk person om denne inte samtyckt till detta på förhand. Glosboken.se äger rätten att stänga av och/eller radera användare vid icke önskvärd eller misstanke om kriminella aktiviteter på någon av våra webbplatser. Glosboken.se kommer även att polisanmäla användare som misstänks använda någon av våra webbplatser i kriminellt syfte.

Glosboken AB friskriver sig från ansvar för förlorad information eller nekad åtkomst till någon av våra webbplatser på grund av tekniska problem eller driftsproblem. Användare som inte kan uttnyttja Glosboken.se på grund av störningar i driften eller av annan orsak kommer inte att ersättas av Glosboken AB.

2. Användarens skyldigheter

Användarnamn, för och efternamn får inte innehålla ord som kan upplevas som kränkande.

Det är användarens skyldighet att hålla sitt lösenord hemligt.

Det är förbjudet att logga in på en annan persons konto, eller att utge sig för att vara en person man inte är.

Användaren är själv ansvarig för att det material hen lägger upp inte bryter mot upphovsrättslagen.

Vid överträdelse av ovan nämnda punkter förbehåller sig Glosboken.se rättigheten att stänga av användaren. Vid grova överträdelser, så som t.ex. lagbrott, kan polisanmälan komma att göras.

3. Lagar

Allt du gör på Glosboken måste självklart följa de lagar och regler som gäller för din provins, ditt område eller ditt land.

4. Användaruppgifter

Registrering av ett användarkonto är obligatorisk för att kunna använda Glosboken. Detta är nödvändigt för att användaren ska kunna logga in och skapa, spara och använda sitt eget material (övningar, kurser, osv).

Utöver detta kan användaren komplettera med ytterligare användaruppgifter. Dessa kan omfatta, men begränsas inte till:

Dessa uppgifter är valfria att fylla i, och används för att användaren lättare ska kunna hittas av andra användare samt få en mer personlig känsla inne på Glosboken.

Användaren rekommenderas dessutom att ange vilken skola hen tillhör. Detta är valfritt, men krävs för att få tillgång till den eventuella skollicens som skolan har köpt.

Glosboken AB kommer inte att utan ditt samtycke sälja någon information som kan knytas direkt till dig som användare. Vid misstanke om kriminell verksamhet kan din personliga information komma att delges polis.

Tänk på att mycket av det du skriver på Glosboken (kursforum, gästböcker, övningar) kan bli tillgängligt att läsa för andra personer. Använd sunt förnuft och håll en god ton. Glosboken förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan att meddela det innan, ta bort eller ändra användaruppgifter som bryter mot reglerna.

Det är av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig. Glöm heller inte inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

5. Bilder, Foton och Filmer

På Glosboken.se finns möjlighet att ladda upp egna profilbilder och bilder kopplade till övningar. Alla profilbilder som laddas upp granskas och godkännas manuellt av Glosbokens administratörer innan de publiceras. Bilder som på något sätt kan anses som olämpliga kommer ej att godkännas (t.ex. allt för utmanande bilder, kränkande bilder, rasistiska bilder, osv). Användaren som laddar upp en bild ansvarar själv för att bilden inte bryter mot upphovsrättslagen. Glosboken tar inget ansvar för vem som äger de bilder som laddas upp. Detta ansvar ligger på den enskilde användaren.

Glosboken AB förbehåller sig rätten att när som helst ta bort bilder utan förvarning.

6. Övningar

På Glosboken.se har du möjlighet att skapa egna övningar / eget material. När du skapar en övning har du ansvaret att följa upphovsrättslagen. Glosboken tar inget ansvar för innehållet i användarnas övningar.

7. Betalningar

7.1. Medlemskap

Ditt Glosboken-medlemskap kommer att fortsätta från månad till månad tills det avslutas. För att använda Glosboken.se måste du ha tillgång till internet och en enhet med webbläsare, alternativt app (iPhone/iPad/Android), samt tillhandahålla en aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före det månatliga faktureringsdatumet godkänner du att abonnemangsavgiften för nästa månad debiteras från din betalningsmetod (Se "Avslutande av medlemskap" nedan). Du hittar specifik information om ditt Glosboken-medlemskap på vår webbplats om du klickar på länken Ditt konto som finns längst upp på sidorna på Glosbokens webbplats under ditt profilnamn / din profilbild.

7.1. Kostnadsfri testperiod

Ditt Glosboken-medlemskap kan börja med en kostnadsfri testperiod. Den kostnadsfria testperioden av ditt medlemskap varar i en (1) månad, eller enligt vad som angetts vid registreringen, och är avsedd för att nya medlemmar och vissa tidigare medlemmar ska kunna testa tjänsten innan de betalar något. Glosboken avgör om du är berättigad till en kostnadsfri testperiod enligt eget gottfinnande och kan komma att begränsa denna rätt för att förhindra att gratis provperioder utdelas felaktigt. Vi förbehåller oss rätten att upphäva din kostnadsfria testperiod och frysa kontot om vi kommer fram till att du inte är berättigad till att använda tjänsten utan kostnad. Medlemmar i ett hushåll med ett befintligt eller nyss avslutat Glosboken-medlemskap är inte berättigade. Glosboken kan t.ex. använda enhets-id eller e-postadressen som används med ett befintligt eller nyss avslutat Glosboken-medlemskap för att avgöra huruvida du är berättigad en kostnadsfri testperiod. Det kan finnas restriktioner vid kombinationer med andra erbjudanden. Din månatliga abonnemangsavgift kommer att debiteras från din Betalningsmetod i slutet av den kostnadsfria provperioden. Om du inte har lagt in någon betalningsmetod kommer ditt medlemskap att låsas vid testperiodens slut. Ditt konto tas inte bort, men alla dina övningar och ditt material blir låst och går inte att använda förrän medlemskapet aktiveras igen. När medlemskapet är aktiverat och betalt så blir kontot upplåst och du får åter tillgång till allt ditt material. Besök Glosbokens webbplats och klicka på Faktureringsinformation på sidan för Ditt konto om du vill se information om ditt månatliga abonnemangspris och sista dagen för din kostnadsfria testperiod.

7.1. Betalningsrutiner

Abonnemangsavgiften för Glosboken kommer att debiteras varje månad från din betalningsmetod på den kalenderdag som motsvarar den första dagen för betalningsdelen av ditt medlemskap. I vissa fall kan datumet för betalningen ändras, till exempel om din Betalningsmetod inte har kunnat bekräftas eller om ditt betalda abonnemang började på ett datum som inte finns under en given månad. Besök vår webbplats och klicka på Faktureringsinformation på sidan Ditt konto om du vill se ditt nästa betalningsdatum. Du kan ändra Betalningsmetod genom att besöka Glosbokens webbplats och klicka på länken Ditt konto. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller annat, och du inte ändrar din Betalningsmetod eller avslutar ditt medlemskap, kan vi avbryta tillgången till Glosboken tills vi har mottagit en giltig Betalningsmetod. När du uppdaterar din Betalningsmetod godkänner du att Glosboken fortsätter debitera den uppdaterade Betalningsmetoden, och du förblir ansvarig för alla obetalade belopp. Detta kan leda till en ändring av ditt debiteringsdatum. Om du gör ett uppehåll i ditt medlemskap behöver du givetvis inte betala för tiden som kontot ligger låst.

7.1. Avsluta abonnemang

Du kan avsluta ditt Glosboken-medlemskap när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till Glosboken fram till slutet av din månatliga betalningsperiod. I den utsträckning tillämplig lag tillåter är betalningar ej återbetalningsbara och vi ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader eller för material på Glosboken som du inte använt. Logga in på Glosboken.se, gå till sidan för Ditt konto och följ instruktionerna för att avsluta medlemskapet. Om du avslutar ditt medlemskap (abonnemang) så avslutas ditt konto automatiskt vid slutet av din aktuella betalningsperiod.

7.1. Pris- och abonnemangsändringar

Det händer att vi förändrar våra olika licenser och ändrar priset på vår tjänst. Alla prisändringar eller förändringar i våra licenser kommer att börja gälla för dig tidigast 30 dagar efter att du informerats om detta.

8. Avslutande av medlemskap

Vid avslutande av ditt konto kommer alla dina personuppgifter som är sparade hos Glosboken att sättas som inaktiva. Alla de inlägg och övningar du skapat kommer att finnas kvar, men det kommer inte att finnas någon information knuten till din användare.

Du kan också välja att pausa ditt medlemskap (abonnemang) utan att ta bort ditt konto. Alla uppgifter ligger då kvar orörda, men kommer vara låsta tills du aktiverar ditt medlemskap (abonnemang) igen.

Glosboken AB förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, avsluta användarkonton.