Elevhandledning

Glosboken.se är ett digitalt verktyg som hjälper dig att träna språk, stavning och begrepp på ett roligt, effektivt och individuellt sätt.


Inloggning

Gå in på sidan glosboken.se och klicka på Logga in uppe till höger på sidan.

Det finns fyra olika inloggningsalternativ:

  • Med användarnamn och lösenord

  • Via ditt Google-konto

  • Via ditt Microsoft-konto

  • Via ditt Skolon-konto

Angående inloggning med Skolon

Om din skola är ansluten till Skolon kan du logga in på Glosboken både från Skolons och från Glosbokens webbplats. Om du sedan tidigare har ett konto hos Glosboken och loggar in med Skolon för första gången, måste du välja Koppla ihop med gammalt konto, om du vill behålla ditt innehåll i Glosboken. Är du en helt ny användare av Glosboken och loggar in med Skolon, väljer du istället Skapa nytt konto. Observera att detta val endast kommer upp första gången du loggar in.


Startsidan

När du har loggat in hamnar du på din startsida. På denna sida kommer du att komma åt kurser som dina lärare skapat åt dig och dina klasskompisar. Du kan även själv göra egna övningar på denna sida, som du kan välja att dela med olika personer.


Gå med i en kurs

Dina lärare skapar olika kurser och övningar åt dig och delar dessa genom att bjuda in dig via en länk. En kurs är en slags mapp som håller ordning på på dina övningar. Länken kan antingen skickas till dig i ett mejl, delas på en skolplattform eller (om du använder Google Classroom) direkt i Google Classroom. Du går med i kursen genom att klicka på länken.


Olika övningslägen

Om du går in i en kurs kommer du att se de olika övningar som din lärare skapat åt dig. För att öva på dina uppgifter klickar du på knappen Övningslägen inne i en övning. Här har du fem olika övningslägen.

Genomgång: I genomgångsläget går du igenom alla frågor och svar i övningen. Detta görs genom att först visa frågan och därefter svaret. Syftet är att du själv tänker dig svaret innan det presenteras. Både fråga och svar kan läsas upp med talsyntes.

Välj rätt svar: Du får svara på frågan genom välja rätt svarsalternativ (av fyra).

Skriv rätt svar: I denna övning ger du ett skriftligt svar på frågan eller glosövningen.

Lyssna och svara: Här får du målordet uppläst med hjälp av talsyntes. Du skriver själv in svaret.

Blandade frågor: Med detta alternativ blandas olika svarsalternativ såsom Välj rätt svar, Skriv rätt svar och Lyssna och svara.

När du är inne i en övning och vill komma tillbaka till huvudvyn med alla andra övningslägen klickar du på krysset uppe till höger i övningsrutan.

Hjälpfunktioner

När du startat en övning i något av de tillgängliga övningslägena kan du använda dig av olika hjälpfunktioner om du är osäker på svaret eller behöver hjälp med uppläsning.

Läs fråga: Frågan läses upp med talsyntes.

Läs svar: Svaret läses upp med talsyntes

Ledtråd: Första bokstaven i ordet visas. Klickar eleven igen på knappen, så visas nästa bokstav osv.

Visa svar: Svaret visas i sin helhet.

Spel

Det finns några spel som låter dig öva på glosorna eller fråga/svar på lite andra sätt än i de vanliga övningslägena.

Memory: Du får para ihop en fråga med rätt svar som i ett memoryspel.

Banka glosor: Du klickar på alla rätta svar likt spelet Banka bäver.


Läxförhör

Din lärare kan skapa läxför till dig och dina klasskompisar baserat på en övning som du har övat på. Läxförhöret startar automatiskt om din lärare startat förhöret på sin sida. Under läxförhöret bli alla andra övningslägen låsta tills du gjort klart förhöret.

Innan du lämnar in ditt läxförhör har du möjlighet att gå igenom och ändra dina svar. När du gjort klart läxförhöret skickas resultatet till din lärare som gör den slutgiltiga rättningen.


Skapa en egen kurs

För att skapa en egen kurs i Glosboken klickar du på plustecknet uppe till höger på startsidan.

När du har skapat en kurs kan du namnge den, t.ex. Mina egna övningar. Därefter kan du välja om du vill ge den en beskrivning (frivilligt).


Övningar och mappar

När du går in i din skapade kurs kan du skapa olika övningar. Längst ner till höger på sidan finns ett plustecken. När du hoovrar över detta får du val om du vill skapa en övning eller en ny undermapp.

Om du klickar på Skapa övning skapar du en ny övning direkt i din kurs. Om du väljer Skapa mapp, så skapas en undermapp i din kurs, som du sedan kan lägga andra mappar och övningar i.

Skapa ny övning

När du klickar på Skapa övning hamnar du i övningens redigeringsläge. Det är i detta läge som du skapar dina olika uppgifter för eleverna. Namnge övningen, t.ex. Engelskaglosor v. 5.

Det finns tre olika sätt att skriva en övningsuppgift på. Skriv rätt svar, Välj rätt svar och Verb.

Skriv rätt svar

Om du väljer Skriv rätt svar skriver du in ordet på det språk du vill översätta från (i detta fall svenska). Därefter den (i detta fall) engelska översättningen som är målordet för övningen. Om ett ord har synonymer kan du lägga till dessa med hjälp av ett kommatecken. Eleven kan du få rätt oavsett vilken översättning han eller hon skriver in. Du kan även skriva in en hel fråga, t.ex. “När dog Gustav Vasa?”. Eller “Vad heter Frankrikes huvudstad?”. Eleven svarar då med ett årtal eller med ett ord.

Du väljer språk under språkvalsknapparna. Det är viktigt att välja rätt språk under språkvalsknapparna eftersom det finns talsyntesuppläsning för vissa språk.

Välj rätt svar

Med alternativet Välj rätt svar kommer eleven få upp olika svarsalternativ som du själv kan skriva in. Dessa svarsalternativ kommer då att presenteras i övningsläget med samma namn (se avsnittet Olika övningslägen - Välj rätt svar). Skriver du inte in några flervalsalternativ kommer övriga övningsord slumpas som flerval.

Verb

Med alternativet Verb kan eleverna träna på olika börjningsformer av verb, t.ex. infintiv, preteritum och supinum (go, went, gone) eller olika böjningsformer beroende vilket pronomen som styr (I am, you are, he/she/it it) mm. Du kan skriva in upp till sex olika svarsalternativ.


Lägg till ny övningsuppgift

För att lägga till ett nytt ord eller uppgift klickar du på plustecknet i den lilla vertikala menyn som finns till höger om uppgiftsvyn. Denna meny innehåller även några andra extrafunktioner som du kan lägga till i din uppgift. Om du vill radera en uppgift klickar du på papperskorgen längst ner.

Lägg till exempelmening: Här kan du sätta in målordet i ett sammanhang. Om målordet är “table”, så kan du t.ex. skriva “Put your keys on the table”. Målordet kommer att utlämnas i övningsläget, men med hjälp av sammanhanget kan det vara lättare att komma på ordet. Radera exempelmeningen genom att klicka på papperskorgen till höger.

Lägg till kommentar: Här kan du lägga till en kommentar efter att svaret är inskrivet, både vid rätt och felaktigt svar. Radera kommentaren genom att trycka på papperskorgen till höger.

Lägg till tips/ledtråd: Om du vill lägga till en ledtråd för att komma på ordet kan du göra det med hjälp av denna knapp. Ledtråden visar sig sedan i övningsläget. Radera ledtråden genom att klicka på papperskorgen till höger.

Lägg till bild: Med denna knapp kan du lägga till en bild till din uppgift.

Obs!

Tänk på upphovsrätten som gäller många bilder!


Dela dina övningar

För att dela dina övningarna till andra behöver de bli deltagare i kursen. De som du delar till kommer då att kunna använda övningarna i de olika övningslägena, men de kommer inte att kunna göra ändringar eller ta bort dem. För att dela kursen så klickar du på delningsknappen uppe till höger.


Se din övningsstatistik

Under statistikknappen inne i en övning kan du se din övningsstatistik. Du kan se hur många gånger du har tränat samt vilka ord du har svarat rätt respektive fel på.


Ändra / ta bort kurs eller mapp

För att ändra namn eller radera en klass/kurs eller mapp från Glosboken, så klickar du på de tre punkterna uppe till höger i kursen eller mappen. Klicka därefter på om du vill ändra namnet eller ta bort kursen.

Om du väljer Ta bort kurs kommer du att få bekräfta borttagningen genom att klicka på Ta bort en gång till.


Tidslinje

Inne i en kurs kan du komma åt din tidslinje för händelser som gäller dig själv, t.ex. om du gjort en övning eller ett läxförhör.

Övningarna kommer att ligga till vänster om mittlinjen och läxförhören till höger. De olika symbolerna visar vilket övningsläge som har använts. Klicka på titeln till övningen för att komma in i övningen igen eller på titeln till läxförhöret för att se ditt resultat.


Profilknappen

Om du klickar på profilknappen längst upp till höger på sidan kan du komma åt inställningar, din profilinformation, byta Google-konto eller logga ut.

Inställningar

Under Inställningar ställer du in olika generella alternativ för hur du vill att Glosboken ska bete sig när du själv övar. Detta är främst funktioner som eleverna kan använda sig av i övningsläget. De gäller således inte som generella inställningar i de övningar eller läxförhör som du som lärare skapar till eleverna.

Allmänt

Spara aktiviteter till Tidslinjen: Med denna inställning kan du som elev komma åt dina övnings- och läxförhörsresultat i efterhand genom att klicka på Tidslinjen på startsidan i en kurs.

Frågorna visas i slumpad ordning: Uppgifterna kommer i slumpad ordning i övningsläget.

Vänd på fråga-svar: Svaret presenteras och du skriver in frågeordet eller frågan.

Läs alltid upp frågan automatiskt: Frågan läses alltid upp med talsyntes, utan att du själv behöver trycka på högtalarikonen.

Rättning

Strunta i skiljetecken: Du behöver inte sätta ut olika skiljetecken för att få rätt.

Gör alltid skillnad på stora och små bokstäver: Svaret kräver att du sätter ut gemen/versal på rätt plats.

Skriv rätt svar för att gå vidare: Nästa uppgift kommer inte att presenteras förrän du skrivit rätt på din uppgift.

Skriv alla inlagda synonymer för att få rätt: Om flera olika synonymer lagts in måste du skriva in alla för att få rätt.

Profil

Under Profil hittar du information om vilka kurser du tillhör, datum från när du gick med i Glosboken, vilken skola du tillhör samt om du har lärar- eller elevstatus.

Logga ut

Klicka på Logga ut för att bli utloggad från Glosboken.